Preise

Medizinische Trainingstherapie

Beschreibung
Preis
Personal Training (30 Min.)
34,90€
Personal Training (60 Min.)
69,90€
Rezeptbegleitendes Training (3 Monate)
59,90€ (monatlich)
6er Karte Training
69,90€

Physiotherapie

Beschreibung
Preis
Physiotherapeutische Einzelbehandlung/ Massage (20 Min.)
30,00€
Physiotherapeutische Einzelbehandlung/ Massage (30 Min.)
45,00€
Physiotherapeutische Einzelbehandlung/ Massage (40 Min.)
60,00€
Last-minute-Massage (20 Min.)
14,90€
menu-circlecross-circle